popular

Five top breathing tips to protect against the coronavirus

Washing your hands, if possible avoiding travelling, and staying at home if you have been in any at risk areas, are all important tips to avoid being infected and reducing the risk of the coronavirus spreading. But since the virus is airborne and settles in the airways, the way we breathe is also important to highlight.

In a single day, we breathe in as much as 10-20,000 liters of air. That is a huge amount, and since one liter weighs 0.1 gram it makes up 10-20 kilos of air, in other words about 10 times more than the amount of food we eat. The air contains lots of bacteria, viruses and other particles. In just one day, we inhale up to 100 billion of them according to research at the Karolinska Institute in Sweden.

How Should I Breathe – Wim Hof vs Conscious Breathing

En av de metoder som fått allra störst genomslag är Wim Hof-metoden. Andningen är central i denna metod och en vanlig fråga är därför vad det är som skiljer Medveten Andning från Wim Hof-andning. Vilket sätt att andas är rätt? Vilken metod är bäst? Går det att kombinera dem? Grunden som Medveten Andning vilar på är avslappning och återhämtning, medan grunden inom Wim Hof är aktivering. Det finns inget rätt eller fel, båda sätten att andas har sin plats och vilket som är fördelaktigast beror på vart du befinner dig och vad du vill åstadkomma, dvs vill du slappna av eller vill du aktivera dig.

Join 50,000+ others and receive two free chapters of Conscious Breathing

Almost Complete...

Enter your email address below to receive your

FREE CHAPTERS

Scroll to Top